Mikołaj spotkanie ze św. Mikołajem Wojkowice Madison

Św. Mikołaj w Madisonie

Serdecznie zapraszamy najmłodszych wraz z rodzicami na spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Dzieciaki będą miały możliwość wyszalenia się na bawilandii oraz zrobienia sobie zdjęcia z Mikołajem.

Podczas zabawy, zapewniamy opiekę animatora. Rodzice w tym czasie mogą skorzystać z kawiarni i w spokoju napić się kawy, herbaty.

Serdecznie zapraszamy

 

santa